Reklamation

Er begge parter enige modtager du depositum inden for 2-5 hverdage
Er i uenige vurderer LendNow sagen og giver en afgørelse inden for 5-7 hverdage
Jeg føler ønsker følgende depositum:
DKK
50
25%
DKK
100
50%
DKK
150
75%
DKK
200
100%
Vedhæft et billede?

Hvordan vil du oprettes?

Brug min Apple konto
Brug min Google konto
Indtast oplysninger
Tilbage

Brugernavn & kode

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales tincidunt consectetur. Vestibulum efficitur eu dolor at imperdiet. Mauris sollicitudin dictum nibh facilisis hendrerit.
Close

Din adresse


Tilbage

Kontaktoplysninger


Tilbage

Profilbillede


Tryk på cirkel for at vælge

Tilbage

Værdikode

Indtast din værdikode her. Denne handling kan, kun foretages en enkel gang.


Tilbage

Ting vil du udlåne

Services hvilke kategorier du vil udlåne ting til. Vi fremhæver disse valg i appen. Du kan ændre dine valg senere.

   Tilbage

Vilkår og betingelser

 1. Generelt 
  1. LendNow (mobilapp til ios og android, senere benævnt ’LN’) er ejet og drives af Lend Now Group ApS. Cvr.nr: 41334711, Bæverstien 18, 2880 Bagsværd (Udbyder).
  2. Vilkår i denne skrivelse er gældende for den service, Lend Now Group ApS stiller til rådighed for brugerne i platformen LN. LN er dermed en formidningsplatform. Brugerne accepterer disse vilkår ved oprettelse.
  3. Formidning som tilbydes i platformen LN:
   1. Der kan lejes og udlejes varer via LN.
   2. Der kan efterspørges og tilbydes ydelser via LN.
  4. Hvad kan brugeren i platformen LN:
   1. Brugeren kan oprette annonce(r), på den vare eller ydelse de står og mangler.
   2. Brugeren kan give bud på disse annoncer og dermed tilbyde deres varer og ydelser.
   3. Brugeren har den samme adgang, om denne vil oprette annoncer eller tilbyde sin assistance.
   4. Brugeren kan både være privatpersoner og erhvervsdrivende.
     
     
 2. Formidningsplatform
  1. I LN formidles kontakten, mellem brugerne mhp, at brugerne kan indgå aftaler om, leje af varer, samt indgå aftale om, at tilbyde sine ydelser.
  2. Brugeren kan oprette en annonce på det, denne står og mangler. 
   1. Det kan være en vare, også kendetegnet som en genstand.
   2. Det kan være en ydelse, også kendetegnet ved en service.
   3. Brugeren kan oprette annonce, hvor denne bestemmer hvilken dato og tid, denne skal bruge det ønskede, samt bestemme hvilket prisformat, denne vil oprette sin annonce på.
   4. Annoncen kan oprettes med enten a) Uden betaling b) Prisinterval, hvis der ønskes prisforhandling c) Fast pris, som ikke kan forhandles d) Modtag bud.
  3. Brugeren kan tilbyde sine varer eller ydelser, iht de annoncer brugeren ønsker, at byde på.
   1. Brugeren noterer ved en vare a) tilstanden af varen b) fastsætter et depositum, som fungerer som dækning, såfremt varen skulle gå i stykker, denne kan noteres til DKK 0 c) fastsætter en leveringspris, som kan noteres til DKK 0 d) tilføjer billeder af varen, eller flere, således at brugeren der har oprettet annoncen kan se.
  4. Brugeren der efterspørger, kan enten acceptere tilbuddet, hvorefter aftalen indgåes mellem brugerne.
   1. Brugeren der efterspørger, kan kun modbyde på annoncer, hvor denne har noteret prisformatet a) prisinterval og b) Modtag bud.
   2. Brugeren der efterspørger, vil efter accept af aftalen, betale for varen eller ydelsen. 
   3. Brugeren bliver opkrævet et formidningsgebyr på 3,5% eller DKK 39, hvis prisformatet ’Uden betaling’ aftales.
   4. Betalingen bliver gennemført via betalingsgateway fra Nets, nærmere produktet Easy. Igennem Easy kan der betales med dankort, mastercard eller mobilepay.
  5. Efter aftalers indgåelse, får brugerne mulighed for, at kommunikere med hinanden igennem LN, under ’Aftaler’, hvori der fremgår en Chat/Messenger funktion. Heri kan brugerne dele yderligere oplysninger, herunder billeder, telefonnummer o.a. 
   1. Før aftalen påbegyndes, kan brugerne tilføje billeder, som dokumentation af varens tilstand, som efterfølgende kan anvendes til, at bestemme hvorvidt varen har fået en forringet tilstand, end før aftalens start. LN giver også en påmindelse om, at tilføje billeder for en sikkerhedsskyld.
   2. LN er dermed ikke ansvarlig for, hvis varen skulle blive beskadiget eller hvis ydelsen ikke er leveret som ønsket. 
   3. LN står ej til ansvar, såfremt udbyderen ikke dukker op. I tilfælde heraf betaler LN efterspørgeren det denne har betalt for den respektive annonce.
   4. Aftalen påbegyndes ved, at aktiverer funktion ’Klik her for at starte aftalen.’ Brugerne selv står til ansvar for at starte aftalen.
   5. Efterspørgeren binder sig til, at dække depositummet, hvis dette skulle blive aktuelt.
  6. Aftalerne er tidsbestemt, hvormed ved afslutningen af aftalen, kan brugerne gennemgå varen eller ydelsen. Er varen beskadiget kan depositummet anmodes. Efterspørgen vil blive efterfaktureret depositummet, som denne har forpligtiget sig til at betale.
   1. Brugerene skal selv komme til enighed, om udbetalingen af depositummet, vha. Dokumentationen disse har lavet inden aftalens start.
   2. LN forpligtigere sig til, at leverer dokumentation fra aftalen til en eventuel erstatningssag. Herudover er andre tvister LN uvedkommen. 
  7. Ved afslutning af aftalen, kan brugerne give rating til hinanden for aftalen. 
  8. Efter afslutning af aftalen, bliver det aftalte vederlag mellem parterne, udbetalt til udbyderen pr bankoverførsel eller mobilepay, afhængig af hvad denne har valgt som udbetalingsform i LN.
  9. Lend Now Group ApS er alene formidler af kontakt mellem brugerne, igennem platformen LN. LN kan ikke gøres ansvarlig for brugernes misligholdelse af aftaler, eller de underliggende aftaler, brugerne har måtte indgå. Tvister mellem brugerne er således Lend Now Group ApS uvedkommende.
    
    
 3. Tilmelding til platformen LN
  1. Brugeren kan oprette en brugerprofil i LN uden omkostninger for denne.
  2. Ved manueloprettelse og oprettelse igennem tredjepartslogin, som Appleid, Googleid og Facebookid, accepterer brugeren de gældende regler hos Lend Now Group ApS.
  3. Brugeren forpligtiger sig til, at oplyse korrekte og fyldestgørende oplysninger. 
  4. Brugeren skal minimum være 18 år.
  5. Såfremt brugeren er erhvervsdrivende, skal denne være repræsentativ for virksomheden, og forpligtigere sig til, at have tilladelse fra ledelsesorganet, såfremt brugeren ikke er ejer eller er af bestemmende organ.
  6. Brugeren forpligter sig til, at holde sine oplysninger opdaterede, til enhver tid.
  7. Brugeren får ophævet sin adgang, såfremt disse oplysninger ikke er korrekte.
  8. Brugeren får en mail om oprettelse samt onboarding efter oprettelsen er gennemført.
    
    
  9. Brugeren får mails ifbm oprettelsen, herunder onboardingprocessen, for at brugeren godt igang med LN, efter oprettelsen er gennemført.
 4. Pris
  1. Brugerprofil samt oprettelse af annoncer er gratis for brugerne, private herunder erhvervsdrivende.
  2. Lend Now Group ApS opkræver et gebyr på 3,5% af aftalenspris eller DKK 39 såfremt prisformatet er ’Uden betaling’. Der kan forekomme prisændringer eller ændring af prismodel afhængig af omkostninger til betalingsgateways mv.
  3. Lend Now Group ApS anvender Stripe som betalingsgateway, til opkrævning af brugernes aftalte pris, inkl gebyr. Udbetalingen af brugerens aftale honorar, sker derfor i takt med udbetalingen fra Stripe, hvilket kan være mellem 7-14 bankdage.
    
    
 5. Fortrydelsesret
  1. Lend Now Group ApS’ vederlag dækker omkostninger til betalingsløsning og serverplads, som ej kan fortrydes, hvorfor fortrydelsesadgangen iht forbrugeraftaleloven ikke anvendes. 
  2. Påbegyndes aftalen ikke, såfremt udbyderen ikke dukker op eller hvis aftalen af anden karakter ikke kan startes, bliver efterspørgeren tilbagebetalt foruden gebyret.
    
    
 6. Personoplysninger
  1. Lend Now Group ApS indsamler alene personoplysninger om brugeren i det omfang, brugeren konkret og udtrykkeligt selv angiver sådanne oplysninger, f.eks. ved oprettelsen af brugerprofil. Personoplysninger, der indsamles, er således alene oplysninger om brugerensnavn, adresse, telefonnummer, e-mail samt udbetalingsoplysninger og/eller eventuelle andre lignende oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere formidningen til brugerne.
  2. Behandlingen af de indsamlede personoplysninger på brugeren sker med henblik på at kunne formidle til brugeren, samt at kunne servicere brugeren i forbindelse hermed.
  3. Eventuelle oplysninger, der indsamles om brugerens adfærd i platformen og om brugerens benyttelse heraf anvendes alene til brug for levering af formidningen. Opbevares sådanne oplysninger til førnævnte formål, vil disse i givet fald blive anonymiseret.
  4. Platformen lager historisk data på handler, som brugerne altid kan tilgå.
  5. Personoplysninger bliver ikke videregivet eller solgt til tredjemand medmindre ulovlige forhold har indtruffet som Politiet ønsker indsigt til.
  6. Data i platformen LN er opbevaret på servere hos Amazon, som er lokaliseret i Stockholm.
  7. Se nærmere om vores privatpolitik her.
    
    
 7. Fortrolighed
  1. Brugeren har adgang til platformen LN med et brugernavn og adgangskode. Brugernavn er definieret med en aktiv e-mail og adgangskoden skal minimum være på 6 tegn. Brugeren kan også have adgang til platformen med Appleid, Googleid eller Facebookid – dette kaldet tredjepartlogin.
  2. Dermed har brugeren pligt til, at oprette og benytte en sikker og kompliceret adgangskode, som vil sikre brugerens adgang til platformen LN. Brugeren har pligt til IKKE, at videregive sine oplysninger til tredjemand.
  3. Opdager brugeren brud på sikkerheden og har mistanke om, at tredjemand har adgang til platformen LN, skal dette oplyses straks til Lend Now Group ApS, samt sikre sig at ændre adgangskoden ved, at anvende funktionen ’Glemt adgangskode’.
  4. Brugeren skal til enhver tid holde platformen LN opdateret og have opdateret sit operativsystem, ios eller android.
    
    
 8. Anvendelse
  1. Brugeren er til enhver tid ansvarlig for alt indhold, brugeren lægger i platformen LN. Indholdet defineres som oprettede annoncer, oprettelse af varer og ydelser i kartoteket. Disse må til enhver tid, ikke være krænkende overfor nogen, racistisk truende, skadeligt, fornærmende, hadfuldt, ikke være af erotisk indhold, samt til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondataloven.
  2. Lend Now Group ApS kontrollerer ikke, alt indhold i platformen LN. Såfremt stødende indhold beskrevet i 8.a kommer til kende, vil Lend Now Group ApS slette det respektive indhold, efter at have kontaktet brugeren, pr mail.
    
    
 9. Aftalers indgåelse mellem brugerne
  1. Lend Now Group ApS stiller en formular til rådighed i platformen LN. Denne udformer sig ift dato, tid, prisformat, leveringen af varen eller ydelsen, samt tilføjelse af fotos til oprettelse af annoncen. Det er dermed efterspørgerens eget ansvar, at udfylde formularen korrekt.
  2. Brugeren der vil byde på annoncen, anvender en stardard form i platformen LN for, at give tilbud på oprettede annoncer. Det er dermed udbyderens eget ansvar, at sørge for, at byde indenfor rammerne.
  3. Disse er grundlæggende for aftalers indgåelse mellem brugerne. Brugerne binder sig for, hvad disse har aftalt. Herunder har brugeren der tilbyder sin hjælp, enten ved at leverer varen eller ydelsen, forpligte sig til, at betale depositummet ved en given skade.
  4. Brugerne opfordres til, at dokumentere med fotos, om varen eller ydelsen er som den er, før aftalen påbegyndes.
  5. Lend Now Group ApS, kan ikke stilles til ansvar, hvis aftalen ikke overholdes, herunder tid, sted, depositum, varens tilstand, eller ydelsens form, hvis ikke den leveres som ønsket af efterspørgeren.
  6. Skulle varen gå i stykker eller være af forringet karakter, ved tilbagelevering, kan udbyderen anmode om udbetaling af depositum ved, at tilføje billeder og udførlig beskrivelse for, hvorfor depositum skal udbetales. 
  7. Brugeren som har lånt varen, forpligtigere sig til, at betale depositum, senest 72 timer efter, denne har modtaget besked om betaling af depositum. 
  8. Brugerne har plig til, at have kendskab til gældende lovgivning, til enhver tid.
  9. Stilles der krav for, at en vare kun må anvendes, af en med kørekort, truckkort eller anden form for gyldiglegitimation, er brugeren forpligtet til, at være udstyret med sådan. Alle krav, som er lovbaserede, skal overholdes af brugerne, herunder er det deres eget ansvar. Lend Now Group ApS kan ikke stilles til ansvar herfor.
   1. Er der tale om et køretøj, motorcykel eller anden form for driftsmidler, er det brugerens eget ansvar, at en given ansvarsforsikring er tegnet, hos deres eget forsikringsselskab.
   2. Et depositum, vil ikke kunne rumme, en given dækning herfor. Lend Now Group ApS kan ikke stilles til ansvar ved manglende, dækning.
  10. Fast ejendom, herunder sommerhuse mv., kan tilbydes igennem platformen LN. Der er dog gældende regler fra lejeloven, som finder anvendelse, hvilket brugerne selv skal sikre sig, er fyldestgørende.
   1. Depositum er ikke dækkende, som i i2, og Lend Now Group ApS kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller lign.
     
     
 10. Rettigheder
  1. Alt indholde i platformen LN, samt på Lend Now Group ApS’ hjemmeside, www.lendnow.dk , herunder tekster, billeder, marketingsmaterialer, videoer, grafik, logoer, ikoner, platformen og alt materiale tilknyttet Lend Now Group ApS, er beskyttet jf dansk og international ophavsret, designret, varemærkeret og enhver anden gældende lovgivning.
  2. Uautoriseret brug af Lend Now Group ApS materiel, jf. 10a, vil blive retsforfulgt. Der skal foreligge en skriftlig tilladelse, som kan godkendes til anvendelse, mod betaling. 
    
    
 11. Skadesløsholdelse
  1. Brugerne er forpligtet til, at holde platformen LN skadesløs for ethvert tab, platformen LN og Lend Now Group ApS måtte lide som følge af brugernes ulovlige eller retsstridige brug af platformen, herunder de af bestemmelserne i § 8.
    
    
 12. Ansvarsfraskrivelse
  1. Brug af platformen LN sker på brugerens eget ansvar. Platformen stilles til rådighed, som den er og forefindes. I videst muligt omfang under gældende lovgvning fraskriver Lend Now Group ApS sig enhver garanti, for tilfredsstillende kvalitet, adgang og egnethed for platformens formål.
  2. Lend Now Group ApS garanterer ikke, at platformen opfylder brugerens krav om, at platformen leveres kontinuerligt, rettidigt eller fejlfrit, herunder at der ikke forefindes fejl eller andre mangler i platformen LN.
  3. Lend Now Group ApS er ikke ansvarlig for eventuelle tab af indtjening, tab af fortjeneste, tab af data eller anden form følgeskader.
    
    
 13. Terms and conditions
  1. Betingelserne kan til enhver tid opdateres og ændres. Hvis disse ændres, vil brugerne blive informeret herom via e-mail, samt med meddelelser i platformen LN, herunder på hjemmesiden  www.lendnow.dk, vil disse også blive opdateret.
  2. Betingelserne godkendes så snart brugeren har set meddelelsen eller når brugeren anvender platformen ved oprettelsen af nye annoncer og ikke mindst tilbud på disse annoncer.
    
    
 14. Kontakt til Lend Now Group ApS
  1. Al kommunikation eller skrivelser, skal fremsendes til Lend Now Group ApS pr mail, enten på [email protected]
    
    
 15. Brugerfornyelse og ophør
  1. Brugeren kan til enhver tid slette sin brugerprofil på platformen LN.
  2. Lend Now Group ApS kan opsige brugerens adgang til platformen LN, med 30 dages varsel.
  3. Hvis brugeren har misbrugt platformen LN, kan adgangen opsiges med øjeblikke virkning.
    
    
 16. Overdragelse
  1. Lend Now Group ApS og platformen LN, er berettiget til frit at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand. Lend Now Group ApS og platformen LN er endvidere berettiget til frit at anvende underleverandører.
    
    
 17. Lovvalg
  1. Alle vilkår i platformen LN og hos Lend Now Group ApS er til enhver tid gældende dansk ret.
  2. Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med platformen LN eller nærværende vilkårm skal afgøres ved de almindelige domstole ved Lend Now Group ApS værneting.
    

Tilbage

Velkommen hos LendNow!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales tincidunt consectetur. Vestibulum efficitur eu dolor at imperdiet. Mauris sollicitudin dictum nibh facilisis hendrerit.

Beskriv dit ønske Back
Beskriv dit ønske Back

Værktøj
Hammer, boremaskine, sav mm.

Bolig
Stol, lampe, bord mm.

Elektronik
HDMI stik, headset, projektor mm.

Gaming
Controller, playstation, spil mm.

Flytning
Flyttekasser, flyttehjælp, trappevogn mm.

Erhverv
Kontorartikler, skrivebord mm.

Rengøring
Støvsuger, damprenser, rengøringshjælp mm.

Andet
Hvis det ikke passer i andre kategorier
Vælg startdato Back
Start tid?
:
Hurtigst muligt
Vælg startdato Back
Start tid?
:
LendNow bestræber sig på, at alle varer leveres til dig, enten pr cykelbud eller elbil. Derfor anbefales du, at få varen leveret, da dette vil være mest bæredygtigt.Levering er gratis i København og storkredsen.

Ellers kan varen afhentes i Bagsværd, efter aftale.Skriv gerne til os.

Du bedes vælge leveringsform.
Beskriv dit ønske Back
Hvordan vil du betale?

Prisformat

Husk at være reel omkring hvad du vil betale.
Fast pris
Modtag bud
Pris interval
Uden betaling
Beskriv dit ønske Back
Gem adresse
Hammer (Udlan)
20-100kr. DKK
Beskriv dit ønske Back
Tilføj en overskrift (max 20 tegn)
Tilføj en beskrivelse
Beskriv dit ønske Back
Tilføj en overskrift (max 20 tegn)
Tilføj en beskrivelse
Beskriv dit ønske Back
Leveres til:
Afhentes hos Hjælper

Reklamation

Er begge parter enige modtager du depositum indenfor 2-5 hverdage.

Er i uenige vurderer LendNow sagen og giver en afgørelse indenfor 5-7 hverdage.

Husk derfor at tage billeder, max 5.

Jeg føler ønsker følgende depositum:

DKK
50
25%
DKK
100
50%
DKK
150
75%
DKK
200
100%
Tryk her og vælg billeder
Beskriv dit ønske Back
Leveres til:
Tilføj billede Back
Leveres til:
Tryk her og vælg billeder

Hammer

22 oktober 10:30 - 13:30

20-100kr.
DKK

132
Km

20-100kr.
20-100kr.

No Images
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Camilla Jensen

Byd på opgave
Din annonce er oprettet!
Du kan altid se den under “Aftaler” i menuen. Tryk på aftalen for at se hvilke bud og beskeder du har modtaget. Vil du svare på et bud kan både højre-swipe på budet eller klikke ind i samtalerne. God fornøjelse!
 Back

Hammer

From: 22 oktober To: 10:30 - 13:30

20-100kr.
DKK

132
Km

20-100kr.

No Images
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Camilla Jensen

Byd på opgave
Vil du tilføje kategorien Værktøj til favoritter?
Hvis du tilføjer en kategori til dine favoritter kan du altid finde dem under “favoritter” eller se efter udlån som er markeret med et hjerte.
Do you want to accept the bid?
Once the bid has been approved, you do not have the opportunity to cancel the acceptance.

Sådan virker LendNow
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Filtrer kategorier
Vis udlån
Vare
Rapporter
Spørgsmål & svar
Spørgsmål & svar
Spørgsmål & svar
anmoder om udbetaling af depositum
Beløb : DKK 100kr    (50% af depositum )
Besked :
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Vil du afslutte aftalen?

Hvis alt er gået efter planen kan du afslutte handlen herunder.

Herefter kan du se aftalen under Profil > Historik.

Er der noget galt?
Anmod om depositum
Filtrer kategorier
vilkår og betingelser
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum
Ladcykel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.
Pris
95DKK./dag
Depositum
Bagsværd
Varens tilstand
Bagsværd
Kategori
Bagsværd
Spørgsmål
Se hvad andre har givet af anmeldelser til denne Hjælper
Anmeldelser

Velkommen hos LendNow!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sodales tincidunt consectetur. Vestibulum efficitur eu dolor at imperdiet. Mauris sollicitudin dictum nibh facilisis hendrerit.